Dansk Teleservice er en virksomhed, som fortrinsvis
beskæftiger sig med tele og data installationer.

I det daglige opsætter og konfigurer vi omstillings-
anlæg, samt installerer og konfigurerer netværks løsninger.

Vi påtager os en hver form for installation
af Tele og Data udstyr.